Schieveste | Nieuwbouw Schiedam

5 vragen aan Daan Zandbelt

7 september 2020 | Nieuws | Schieveste

Daan Zandbelt (1975) leidt samen met Bart van Kampen De Zwarte Hond Rotterdam. Hij werkt aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale structuurvisies tot precieze ruimtelijke stedenbouwkundige en architectonische interventies. In 2016 is Daan benoemd als Rijksadviseur en adviseert hij samen met Berno Strootman en Rijksbouwmeester Floris Alkemade vier jaar lang het Rijk over ruimtelijk-maatschappelijke kwesties. Hij maakt tevens onderdeel uit van diverse kwaliteitsteams.

1. Hoe bent u betrokken geraakt bij het project Schieveste? En wat is uw huidige rol met betrekking tot Schieveste?
Eind 2018 werd ik door de gemeente gevraagd om te helpen bij hun publieke rol voor het nieuwe bestemmingsplan. We zijn begonnen om vanuit die publieke rol de stedenbouwkundige kaders op te stellen waarbinnen OCS (Ontwikkelcombinatie Schieveste) haar plannen kon ontwikkelen. Op dit moment ben ik nog steeds voor de gemeente als stedenbouwkundige supervisor bij Schieveste betrokken. In die rol begeleid ik met mijn team de gemeente bij het invullen van haar publieke rol en het geven van feedback op de plannen van OCS.

2. Als Schieveste straks klaar is, wat betekent dit dan voor Metropoolregio Rotterdam – Den Haag?
Dat een van de best bereikbare plekken in de regio (of je nu met de auto, trein, fiets of metro komt) ook een hele fijne plek is geworden om te wonen, werken en gewoon te zijn / verblijven / verpozen.

3. Welke relatie ziet u tussen uw rol als Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en de ontwikkeling van Schieveste?
Mijn betrokkenheid bij Schieveste is vanuit mijn bureau De Zwarte Hond. Maar als onafhankelijk adviseur van het Rijk ben ik bij de ontwikkeling van verschillende stationsgebieden betrokken of betrokken geweest. Zoals bijvoorbeeld die van de Zuidas of Zwolle. Die kennis en inzichten breng ik in bij de ontwikkeling van Schieveste.

4. Welke uitdagingen liggen er nog voor het ontwikkelteam van Schieveste?
Het is een heel complexe opgave omdat er veel onderlinge verbanden zijn en er verschillende belangen spelen. Het is onze taak om de complexiteit hanteerbaar te houden, zonder aan beoogde kwaliteiten in te boeten. Het helpt daarbij om de belangen zo veel mogelijk op elkaar uit te lijnen.

5. Is zo’n project als Schieveste bijzonder voor uw bureau, De Zwarte Hond, of hebben jullie meer van dit soort plannen in portefeuille?
Natuurlijk is Schieveste uniek. Het ligt op een van de meest centrale plekken in de metropoolregio op loopafstand van een schitterende historische binnenstad. Maar er zitten ook veel aspecten aan die je in andere plannen ook terug ziet komen. Zo werken we in Den Haag aan het Central Innovation District dat om een verdichting rond de stations van CS, HS en NOI gaat. En in Capelle werken we aan een hoogbouw project op een voormalig kantorenpark naast de Van Brienenoordbrug, al is die locatie minder goed met OV bereikbaar.

Zoekvenster sluiten