Schieveste | Nieuwbouw Schiedam

5 vragen aan Steven Delva en Emiel Swinnen van Delva landscape architecture urbanism

4 maart 2021 | Nieuws | Schieveste

Als landschapsarchitect dragen we de verantwoordelijkheid om bijzondere leefmilieus te creëren die ook betekenis geven aan de plek. Vanuit DELVA ontwerpen we niet gewoon een aangename, groene buitenruimte, maar is de buitenruimte ook dienend voor de omliggende gebouwen op meerdere niveaus

Steven Delva

Emiel Swinnen

1. Hoe bent u betrokken geraakt bij het project Schieveste? En wat is uw huidige rol met betrekking tot Schieveste?

DELVA werkt als landschapsarchitect veel samen met overheden, gemeentes en ontwikkelaars. We hebben een goede samenwerking met de ontwikkelaar van Schieveste (Ontwikkelcombinatie Schieveste). Op hun verzoek werden wij als bureau betrokken in de Masterplanfase om onze inzichten te bieden vanuit het landschap en de openbare ruimte. Nu zijn we als landschapsarchitect, samen met SmitsRinsma (cultuurtechnici), aangesteld om het ontwerp en de uitvoering van onder andere de private (groene) daken te ontwikkelen.

2. Als Schieveste straks klaar is, wat betekent dit dan voor Metropoolregio Rotterdam – Den Haag?

Dat betekent een fantastische toevoeging in het woningaanbod voor starters en individuen die een dynamische levensstijl nastreven. Vanaf Schieveste ben je zo met de fiets in hartje Rotterdam, maar ook bijzonder goed verbonden met het OV in de Metropoolregio. Naast het feit dat de bewoners van de ruwweg  3000 toekomstige woningen op deze ontzettend goed ontsloten locatie komen te wonen, krijgen ze ook een robuust, openbaar park van metropolitische schaal aan hun voordeur waar men kan ontsnappen aan de ruis van de stad.

3. Welke relatie ziet u tussen uw rol als landschapsarchitect voor de fysieke leefomgeving en de ontwikkeling van Schieveste?

Als landschapsarchitect dragen we de verantwoordelijkheid om bijzondere leefmilieus te creëren die ook betekenis geven aan de plek. Vanuit DELVA ontwerpen we niet gewoon een aangename, groene buitenruimte, maar is de buitenruimte ook dienend voor de omliggende gebouwen op meerdere niveaus. In Schieveste presenteren we een visie met bijvoorbeeld een stapsgewijze watermachine die intense regenbuien vertraagd afvoert, het water buffert en zo de groene ruimte ook robuuster maakt tegen langdurige droogte. Plekken in de hoven worden geprogrammeerd met de focus op gezondheid, beweging en sport, en diverse groene en schaduwrijke plekken verhogen het welzijn van de inwoners door weerstand te bieden tegen het hitte-eiland effect.

4. Welke uitdagingen liggen er nog voor Schieveste?

Bij Schieveste hebben we te maken met eisen en complexe randvoorwaarden vanuit de context, zoals de ligging van het plangebied tussen het spoor en de rijksweg . Om binnen deze randvoorwaarden en eisen het gewenste ambitieniveau van de ontwikkeling te halen, is de uitdaging. Dit bereiken wij door intens samen te werken met verschillende werkgroepen en mensen vanuit verschillende vakgebieden. Daarbij toetsen we voortdurend of de plannen en ontwerpen ook technisch en budgettair daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

5. Is een project als Schieveste bijzonder voor uw bureau, Delva Landscape Architecture Urbanism, of hebben jullie meer van dit soort plannen in portefeuille?

DELVA werkt veel met private ontwikkelpartijen samen en daarmee  maakt Schieveste deel uit van een mooie verzameling van projecten waar we ontwikkeling inzetten om groen en kwaliteit toevoegen aan de stad. Denk maar aan het stadsbos in de VDMA-ontwikkeling in Eindhoven, aan het integrale watersysteem voor de EKP-locatie in Den Bosch of De Deeltuin in Utrecht. Maar Schieveste is ook duidelijk onderscheidend door haar schaal en context. Binnen deze ontwikkeling worden 3000 woningen gebouwd, quasi bovenop een IC-station in de metropoolregio Rotterdam – Den Haag en begrensd door de rijksweg en de spoorbedding. Door het binnengebied van Schieveste in te zetten als openbaar stadspark en het te verankeren in een ‘rondje Schiedam’, krijgt Schieveste zelf haar eigen, onderscheidende identiteit maar genereert ze ook een kwaliteitsimpuls en meer sociale cohesie tussen de Spaanse Polder en Schiedam-Oost. 

Zoekvenster sluiten