Schieveste | Nieuwbouw Schiedam

De 5 vragen aan: Gijs van den Boomen

10 december 2020 | Nieuws | Schieveste

“De balans van landschap, groene kwaliteit, kwaliteit van leven en stedelijke dynamiek vind ik fascinerend.” Sinds 13 jaar mag Gijs van den Boomen inhoudelijk leidinggeven aan KuiperCompagnons. Een bureau dat zowel de landschappelijke kwaliteit als stedenbouw als architectuur met elkaar combineert. Vanuit zijn passie werkt hij met zijn bureau aan nieuwe stedenbouwopgaves.

De 5 vragen aan Gijs van den Boomen - GIJS VAN DEN BOOMEN - Nieuwbouw Schieveste

Gijs van den Boomen – Landschapsarchitect en Stedenbouwkundige van het bureau KuiperCompagnons

Hoe bent u betrokken geraakt bij het project Schieveste? En wat is uw huidige rol met betrekking tot Schieveste?

Samen met een aantal partners heb ik aan de wieg gestaan van de ontwikkeling. Samen voorzagen we dat woningbouw een belangrijke rol ging spelen op de braakliggende plek, van oudsher eigenlijk een kantoorlocatie. Met het initiatiefplan is Ontwikkelcombinatie Schieveste richting de gemeente Schiedam gegaan om een woonmilieu van ca. 3.000 woningen toe te voegen aan de stad. Voor de gemeente was het destijds ongewoon om een plan met dergelijke hoge dichtheid toe te voegen aan de stad. De afgelopen periode is het plan uitgewerkt en past het in de vraag van starters om te wonen aan OV hotspots zoals station Rotterdam Centraal of station Schiedam Centrum.

Samen zagen we de kansen om deze, ‘ultiem verbonden plek’ nabij station Schiedam Centrum, te ontwikkelen tot een gemengd woonmilieu. Op 10 minuten reisafstand van Station Rotterdam Centraal en 22 minuten reisafstand van de Zuidas in Amsterdam. En dat met de mooie binnenstad van Schiedam met al haar faciliteiten om de hoek.

Als Schieveste straks klaar is, wat betekent dit dan voor Metropoolregio Rotterdam – Den Haag?

Schieveste wordt een heel belangrijke toevoeging aan de metropoolregio. In het palet van knooppunt-ontwikkelingen is Schiedam een heel belangrijke schakel, een minder high-end profiel misschien dan bijvoorbeeld een Rotterdam Centraal of Zuidas, maar daar wel heel goed mee verbonden. Er is veel woningbehoefte in dit gedeelte van de randstad, het is dan ook hoognodig dat deze circa 3.000 woningen er komen.

Daarnaast zal het zorgen voor een spin-off eromheen in met name Schiedam en een positieve invloed op het voorzieningenniveau. Zo geeft Schieveste een positieve impuls aan de Hoekse Lijn. Het onderzoek van De Zwarte Hond wijst uit dat de Hoekse Lijn levendiger moet worden, een plek waar mensen elkaar ontmoeten en verblijven. Schieveste geeft invulling aan deze wens.

Welke relatie ziet u tussen uw rol als ontwerper op het gebied van Stedenbouw en architectuur voor de fysieke leefomgeving en de ontwikkeling van Schieveste?

Ons bureau kijkt naar wat belangrijk is voor mensen. Mijn taak is om te zorgen dat deze plek, nabij snelweg, spoorlijn en de mooie binnenstad van Schiedam, een gezonde en goede plek wordt waar men gelukkig is. Dit gaat lukken, al zal ik er alles voor uit de kast moeten trekken. Dit wordt een spectaculaire plek om te wonen! En ik ben trots dat we samen met alle partijen zoals ontwikkelaars en gemeente een goede leefomgeving gaan opleveren voor de stad Schiedam.

Welke uitdagingen liggen er nog voor het ontwikkelteam van Schieveste?

Het plan realiseren en zo snel mogelijk starten met bouwen. De urgentie van de bouwopgave en de behoefte aan zulk soort plekken is enorm. De grootste opgave ligt in wetten en bezwaren die tussen droom en daad staan elke keer te pareren en van een adequaat antwoord te voorzien. Het concept is sterk en robuust genoeg om dat te kunnen doen.

Is zo’n project als Schieveste bijzonder voor uw bureau, KuiperCompagnons, of hebben jullie meer van dit soort plannen in portefeuille?

Schieveste voelt voor KuiperCompagnons als een eigen kindje. Het is voor het bureau één van de eerste grote stedenbouwkundig plannen van deze omvang waarbij we vanaf het initiatief betrokken zijn. Het is fantastisch om dit, stap voor stap, en samen met zo’n goed team van ontwerpers, ontwikkelaars en zeker ook ambtenaren verder te brengen. Knooppunt-ontwikkeling heeft de toekomst, daarom vinden wij het heel belangrijk dat dit een succes wordt. Omdat we bij dit plan van het begin af aan zijn betrokken is Schieveste voor ons heel speciaal.

Zoekvenster sluiten